Inspectie GGD 2017

Op 6 december 2017 is de toezichthouder van de GGD bij ons langs geweest om on weer te inspecteren of wij aan alle regels van de wet Kinderopvan voldoen.
Gelukkig was de toezichthouder zeer te spreken en heeft ons volledig goedgekeurd. U kunt het inspectierapport HIER inlezen.SINTERKLAAS 2017

Sinterklaas is weer bij ons op bezoek geweest.
Op zaterdag 2 december heeft de Sint en zijn Pieten de tijd genomen om onze kinderen te bezoeken. 
Net als de vorig jaar had het Coendersnest de grote zaal van speeltuin de Helpen tot hun beschikking om het grote Sintfeest te kunnen vieren. Om 10.15 kwamen Sint en Pieten bij de speeltuin aan.
Er waren weer allerlei spelletjes en activiteiten voor de kinderen en de Pieten hebben goed meegedaan.
o.a. bij het Speculaaspop-versieren, het pepernoot-sjoelen maar ook bij het prikken en kleuren van mooie Sinterklaas-prikkaarten hebben de Pieten goed geholpen.
Er was veel muziek en natuurlijk heeft Sint uit het grote boek voor gelezen. Ook werden de Oudercommissie en de leidsters nog door Sinterklaas in het zonnetje gezet
Alle kinderen mochten met de Sint en zijn Pieten op de foto.
Aan het eind van hun bezoek werden de cadeautjes uitgedeeld en namen Sinterklaas en zijn Pieten weer afscheid van het Coendersnest.
Het was een zeer geslaagd Sinterklaasfeest met alleen maar erg blije kindjes.
Tot volgend jaar lieve Sint en Pieten!
Er staan weer heel veel foto's in het fotoalbum
         Prijs 2018

De nieuwe uurtarieven voor het jaar 2018 zijn bekend.
   
Door de inwerkingtreding van de wet IKK (
Innovatie en  kwaliteit  kinderopvang) moeten de kinderopvang-organisaties diverse maatregelen nemen.
Dit heeft invloed op het uurtarief  voor het jaar 2018 en 2019.
Ook het Coendersnest komt er niet onderuit en zal zijn uurtarief moeten aanpassen.

Voor de reguliere opvang  hebben wij de prijs vastgesteld op € 7,00 
Voor  eventueel flexibele opvang is de prijs vastgesteld op € 7,45

Voor een compleet overzicht van de kostprijs van onze kinderopvang kunt u de prijslijst 2018 

hier downlowden.